Erken boşalma

Erken Boşalmanızı Test Edin!

Posted on: 12 Ağu 2009

erken-bosalma-test

Erken boşalma hakkında neyi ne kadar biliyoruz? Daha fazla okumadan önce aşağıdaki doğru-yanlış testini yapmanızda fayda var.

Doğru Yanlış

-Erkeklerin çoğu 15 ile 30 dakika arası cinsel ilişkiyi sürdürebilir.

-Güçlü bir erkek cinsel ilişkiyi partneri orgazma ulaşana kadar sürdürmelidir.

-Erken boşalma erkeğin cinsel yetersizliğinin çok kesin bir işaretidir.

-Cinsel ilişkide 2 ile 7 dakika sonra boşalan erkeğin boşalma kontrolü zayıftır.

-Erken boşalma ergenlikte çok fazla mastürbasyon yapmaktan olur.

-Erken boşalma herkes için aynıdır.

-Erken boşalma her zaman psikolojik sorunlardan kaynaklanır.

-Erken boşalmanın üstesinden gelebilmek için, erkek uyarılmayı azaltırken, partneri daha az erotik olmaya çalışmalıdır.

-Erken boşalma, “doğada doğurganlığın artması normaldir” mantığına hizmet eder.

-Erken boşalma ilişkideki güç ve iktidar mücadelesinin bir sembolüdür.

-Erken boşalmanın sadece tek bir nedeni ve tek bir tedavi yöntemi vardır.

-Erken boşalma kadının bir suçudur.

-Erken boşalma erkeğin bencilliğinin bir işaretidir.

-Kadınların ilişkide orgazm olabilmeleri için penisin vajina içindeki ileri-geri hareketi uzun süre yapması şarttır.

-Kadınlar erkekler gibidir, cinsel ilişki sırasında bir defa orgazm olabilirler.

-Erken boşalma genellikle Türk erkeklerinin bir sorunudur.

Gerçekte, yukarıdaki maddelerin hepsi yanlıştır, cinsel mittir, hurafedir. Erken boşalma ile ilgili eski ve yeni cinsel mitler çoktur, hepsine yer vermek uzun zaman alabilir. Bu kitabın bir amacı da okuyucuyu bu cinsel mitlerle yüzleştirmektir.

Erken Boşalmanın Şiddetinin Ölçülmesi

Erken boşalmanın şiddetini belirlemek; kişiye sorunun ne kadar mücadele gerektirdiğini, ne kadar gayretli olması gerektiğini ve profesyonel yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlamada çok işe yarayacaktır. Keçe Erken Boşalma Ölçeği ve Keçe Erken Boşalma Şiddeti Ölçeği’ni doldurmak için kişi kendine kısa bir süre ayırmalı, bir kopyasını alıp cinsel terapistiyle ve partneriyle paylaşmalıdır. Hatta bu ölçekleri partnerden doldurmasını istemek doğru bir davranış olacaktır. Çünkü erken boşalmanın üstesinden gelme sürecinde, partnerin erken boşalmanın şiddeti hakkındaki algıları sorunun çözümüne katkı sağlayabilir.

KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBÖ )

TANITIM

Ölçtüğü Nitelik: Erken boşalan erkeklerin çeşitli davranış kalıplarında kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin algıları.

Ölçek Türü: Kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.

Kimlere Uygulanabileceği: Yetişkinlere uygulanır.

Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Ölçek yaklaşık 30 dakikada doldurulabilir.

Kapsam: 20 özellikten oluşan bir ölçektir.

Materyal: Soru formu ( yanıtlar soru formu üzerine işaretlenir. )

UYGULAMA İÇİN PARATİK BİLGİLER

Uygulanışı: Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.

Yönergesi: Formun başında soruların nasıl yanıtlanabileceği ile ilgili bilgi vardır.

Yanıtlanması: Ölçeğin 20 maddesi olmakla birlikte, anlaşılabilirliği sağlamak için işaretleme 1–6 arası

Likert tarzında yapılmaktadır.

Puanlaması: Maddeler, 6 noktalı bir boyut üzerinden alınan puanlara göre değerlendirilir. Puan ranjı 0-120’dir.

Yorumlanması: Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, kişinin erken boşalmasının derecesini gösterir. Yüksek puanlar ileri derecede erken boşalmaya, ortalama puanlar orta derecede erken boşalmaya, düşük puanlar ise az derecede erken boşalmaya işaret eder.

01–19 Puan: Normal

20–59 Puan: Hafif Derecede Erken Boşalma

60–89 Puan: Orta Derecede Erken Boşalma

90–120 Puan: İleri Derecede Erken Boşalma

Uygulayıcının Nitelikleri: Bu tür bir ölçek ancak cinsel terapi yapan modern cinsel tedaviler konusunda bilgili ve tecrübeli hekimler ve psikologlar tarafından uygulanabilir.

ÖZGÜN FORM

GENEL BİLGİ

Özgün Adı: KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBÖ )

Geliştiren: Dr.A. Cem KEÇE

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güvenirlik: Bu ölçek erken boşalma şikayeti ile başvuran ve cinsel terapi ile tedavi sürecine alınan hastaların ortak davranış özelliklerinin saptanması ve zamanla kendilerini başka insanlarla karşılaştırırken olumsuz yönlerini görmeleri hipotezi ile hazırlanmıştır. İç tutarlılık halen araştırma aşamasındadır.

Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği halen araştırma aşamasındadır.

TÜRKİYE’DE KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALAR ve YAYINLAR

KEÇE, A.Cem ( 2006 ) 200 erken boşalma hastasında ortak davranış kalıplarının araştırılması.

KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBÖ )

Lütfen aşağıdaki her cümleyi dikkatli okuduktan sonra her ifadenin yanındaki kutulardan size en uygun olan birinin içine (*) işareti koyunuz. Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.

1- Bana Hiç Uygun Değil                        4- Bana Biraz Uygun

2- Bana Çoğunlukla Uygun Değil       5- Bana Uygun

3- Bana Pek Uygun Değil                       6- Bana Çok Uygun

1- Hızlı yemek yerim.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

2- Hızlı araba kullanırım.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

3- Hızlı konuşurum.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

4- İnsanlara ve olaylara çabuk sinirlenirlerim.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

5- Kontrolsüz davranışlarım vardır.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

6- Her konuda aceleci davranırım, sabırsızımdır ve daima telaşlıyımdır.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

7- Kaygılı bir ruh halim vardır.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

8- Çocukluğumda babam ile sorunlarım vardı.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

9- Çocukluğumda yatağımı ıslatırdım.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

10- Eğitim düzeyim yüksektir. Ayda 1–2 kitap ve günlük gazete okurum.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

11- Rekabetçi bir kişilik yapım vardır.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

12- Sosyal alanda ve mesleğimde hırslıyımdır.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

13- Aynı anda birkaç iş yapmayı severim.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

14- Onaylanmayı beklerim.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

15- Duygularımı saklarım.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

16- Kendini ve başkalarını işleri çabucak bitirmeye zorlarım.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

17- Ev ve iş dışında çok az ilgi alanım vardır.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

18- Karşımdakileri dinlemede zorlanırım.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

19- Cinsel ilişki sonrası başarısızlık korkum vardır.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

20- Çabuk heyecanlanırım.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )

KEÇE ERKEN BOŞALMA ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ ( KEBŞÖ )

TANITIM

Ölçtüğü Nitelik: Erken boşalan erkeklerin çeşitli davranış kalıplarında kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin algıları.

Ölçek Türü: Kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.

Kimlere Uygulanabileceği: Yetişkinlere uygulanır.

Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Ölçek yaklaşık 30 dakikada doldurulabilir.

Kapsam: 20 özellikten oluşan bir ölçektir.

Materyal: Soru formu ( yanıtlar soru formu üzerine işaretlenir. )

UYGULAMA İÇİN PARATİK BİLGİLER

Uygulanışı: Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.

Yönergesi: Formun başında soruların nasıl yanıtlanabileceği ile ilgili bilgi vardır.

Yanıtlanması: Ölçeğin 10 maddesi olmakla birlikte, anlaşılabilirliği sağlamak için işaretleme 1–10 arası Likert tarzında yapılmaktadır.

Puanlaması: Maddeler, 10 noktalı bir boyut üzerinden alınan puanlara göre değerlendirilir. Puan ranjı 0-100’dir.

Yorumlanması: Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, kişinin erken boşalmasının şiddet derecesini gösterir. Yüksek puanlar çok yüksek şiddette erken boşalmaya, ortalama puanlar orta şiddette erken boşalmaya, düşük puanlar ise hafif veya çok hafif şiddette erken boşalmaya işaret eder. Erken boşalmanızın şiddetini belirlemek için puanları toplanır.

Toplam puan:_______________

Toplam puana göre sonucun değerlendirilmesi şu şekilde yapılır:

________ 00 – 20 Çok Hafif Şiddette Erken Boşalma

________ 20 – 40 Hafif Şiddette Erken Boşalma

________ 40 – 60 Orta Şiddette Erken Boşalma

________ 60 – 80 Yüksek Şiddette Erken Boşalma

________ 80 – 100 Çok Yüksek Şiddette Erken Boşalma

En düşük şiddet puanı, kişinin erken boşalmanın çok başarılı bir şekilde üstesinden gelebileceğini göstermektedir. Erken boşalmanın daha şiddetli olduğu puanlar ise sorunu çözmenin daha zor olduğunu ve hem kişinin hem de partnerinin son derece motive olmuş ve disiplinli olması gerektiğini ifade eder. Eğer puan orta şiddetli erken boşalmayı işaret ediyorsa, kitabımızdaki teknikleri uygulayarak, kişinin başarılı olması için şansının yüksek olduğunu ancak kişisel ilişkilerinde ve de özellikle ilişkisi için daha fazla enerji harcaması gerektiğini göstermektedir. Eğer KEBŞÖ puanı yüksek ya da çok yüksek şiddette ise, kişinin erken boşalmayı tek başına halletmesinin zor olduğu ve bir cinsel terapist rehberliğine ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.

Uygulayıcının Nitelikleri: Bu tür bir ölçek ancak cinsel terapi yapan modern cinsel tedaviler konusunda bilgili ve tecrübeli hekimler ve psikologlar tarafından uygulanabilir.

ÖZGÜN FORM

GENEL BİLGİ

Özgün Adı: KEÇE ERKEN BOŞALMA ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ ( KEBŞÖ )

Geliştiren: Dr. A. Cem KEÇE

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güvenirlik: Bu ölçek erken boşalma şikayeti ile başvuran ve cinsel terapi ile tedavi sürecine alınan hastaların erken boşalmalarının şiddet derecesini tespit etmek ve zamanla tedavinin prognozu hakkında bilgi edinmek hipotezi ile hazırlanmıştır. İç tutarlılık halen araştırma aşamasındadır.

Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği halen araştırma aşamasındadır.

TÜRKİYE’DE KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALAR ve YAYINLAR

KEÇE, A.Cem ( 2005 ) 200 erken boşalma hastasında erken boşalmanın şiddet derecesinin araştırılması.

KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBŞÖ )

Lütfen aşağıdaki her cümleyi dikkatli okuduktan sonra her ifadenin yanındaki kutulardan size en uygun olan birinin içine (*) işareti koyunuz. Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.

1- Bana Hiç Ama Hiç Uygun Değil                       6- Bana Biraz Uygun

2- Bana Çoğunlukla Uygun Değil                          7- Bana Uygun Olabilir

3- Bana Uygun Değil                                                 8- Bana Uygun

4- Bana Pek Uygun Değil                                         9- Bana Çok Uygun

5- Bana Pek Uygun Olmayabilir                         10- Bana Çok Ama Çok Uygun

1- Çok çabuk boşalıyorum.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

2- Cinsel ilişki ve sevişmelerim esnasında boşalmamı kontrol edemiyorum.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

3- Erken boşaldığım zaman partnerim çok sinirleniyor.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

4- Erken boşaldığım zaman bende çok sinirleniyorum.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

5- Boşalma anından önceki fiziksel uyarılmanın şiddetini ve yoğunluğunu hissedemiyorum.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

6- Erken boşalmayı çok ciddi bir sorun olarak görüyorum.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

7- Erken boşalma evlilik/partner ilişkimi çok olumsuz etkiliyor.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

8- Erken boşalma genel olarak hayatımı ve ruh sağlığımı çok olumsuz etkiliyor.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

9- Cinsel aktiviteler sırasında cinsel isteksizlik yaşıyorum.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

10- Cinsel aktiviteler sırasında penisimin sertleşmesinde sorunlar yaşıyorum.

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

Erken boşalma hakkında neyi ne kadar biliyoruz? Daha fazla okumadan önce aşağıdaki doğru-yanlış testini yapmanızda fayda var.
Doğru Yanlış
-Erkeklerin çoğu 15 ile 30 dakika arası cinsel ilişkiyi sürdürebilir.
-Güçlü bir erkek cinsel ilişkiyi partneri orgazma ulaşana kadar sürdürmelidir.
-Erken boşalma erkeğin cinsel yetersizliğinin çok kesin bir işaretidir.
-Cinsel ilişkide 2 ile 7 dakika sonra boşalan erkeğin boşalma kontrolü zayıftır.
-Erken boşalma ergenlikte çok fazla mastürbasyon yapmaktan olur.
-Erken boşalma herkes için aynıdır.
-Erken boşalma her zaman psikolojik sorunlardan kaynaklanır.
-Erken boşalmanın üstesinden gelebilmek için, erkek uyarılmayı azaltırken, partneri daha az erotik olmaya çalışmalıdır.
-Erken boşalma, “doğada doğurganlığın artması normaldir” mantığına hizmet eder.
-Erken boşalma ilişkideki güç ve iktidar mücadelesinin bir sembolüdür.
-Erken boşalmanın sadece tek bir nedeni ve tek bir tedavi yöntemi vardır.
-Erken boşalma kadının bir suçudur.
-Erken boşalma erkeğin bencilliğinin bir işaretidir.
-Kadınların ilişkide orgazm olabilmeleri için penisin vajina içindeki ileri-geri hareketi uzun süre yapması şarttır.
-Kadınlar erkekler gibidir, cinsel ilişki sırasında bir defa orgazm olabilirler.
-Erken boşalma genellikle Türk erkeklerinin bir sorunudur.
Gerçekte, yukarıdaki maddelerin hepsi yanlıştır, cinsel mittir, hurafedir. Erken boşalma ile ilgili eski ve yeni cinsel mitler çoktur, hepsine yer vermek uzun zaman alabilir. Bu kitabın bir amacı da okuyucuyu bu cinsel mitlerle yüzleştirmektir.
Erken Boşalmanın Şiddetinin Ölçülmesi
Erken boşalmanın şiddetini belirlemek; kişiye sorunun ne kadar mücadele gerektirdiğini, ne kadar gayretli olması gerektiğini ve profesyonel yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlamada çok işe yarayacaktır. Keçe Erken Boşalma Ölçeği ve Keçe Erken Boşalma Şiddeti Ölçeği’ni doldurmak için kişi kendine kısa bir süre ayırmalı, bir kopyasını alıp cinsel terapistiyle ve partneriyle paylaşmalıdır. Hatta bu ölçekleri partnerden doldurmasını istemek doğru bir davranış olacaktır. Çünkü erken boşalmanın üstesinden gelme sürecinde, partnerin erken boşalmanın şiddeti hakkındaki algıları sorunun çözümüne katkı sağlayabilir.
KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBÖ )
TANITIM
Ölçtüğü Nitelik: Erken boşalan erkeklerin çeşitli davranış kalıplarında kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin algıları.
Ölçek Türü: Kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.
Kimlere Uygulanabileceği: Yetişkinlere uygulanır.
Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Ölçek yaklaşık 30 dakikada doldurulabilir.
Kapsam: 20 özellikten oluşan bir ölçektir.
Materyal: Soru formu ( yanıtlar soru formu üzerine işaretlenir. )
UYGULAMA İÇİN PARATİK BİLGİLER
Uygulanışı: Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.
Yönergesi: Formun başında soruların nasıl yanıtlanabileceği ile ilgili bilgi vardır.
Yanıtlanması: Ölçeğin 20 maddesi olmakla birlikte, anlaşılabilirliği sağlamak için işaretleme 1–6 arası
Likert tarzında yapılmaktadır.
Puanlaması: Maddeler, 6 noktalı bir boyut üzerinden alınan puanlara göre değerlendirilir. Puan ranjı 0-120’dir.
Yorumlanması: Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, kişinin erken boşalmasının derecesini gösterir. Yüksek puanlar ileri derecede erken boşalmaya, ortalama puanlar orta derecede erken boşalmaya, düşük puanlar ise az derecede erken boşalmaya işaret eder.
01–19 Puan: Normal
20–59 Puan: Hafif Derecede Erken Boşalma
60–89 Puan: Orta Derecede Erken Boşalma
90–120 Puan: İleri Derecede Erken Boşalma
Uygulayıcının Nitelikleri: Bu tür bir ölçek ancak cinsel terapi yapan modern cinsel tedaviler konusunda bilgili ve tecrübeli hekimler ve psikologlar tarafından uygulanabilir.
ÖZGÜN FORM
GENEL BİLGİ
Özgün Adı: KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBÖ )
Geliştiren: Dr.A. Cem KEÇE
TEKNİK DEĞERLENDİRME
Güvenirlik: Bu ölçek erken boşalma şikayeti ile başvuran ve cinsel terapi ile tedavi sürecine alınan hastaların ortak davranış özelliklerinin saptanması ve zamanla kendilerini başka insanlarla karşılaştırırken olumsuz yönlerini görmeleri hipotezi ile hazırlanmıştır. İç tutarlılık halen araştırma aşamasındadır.
Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği halen araştırma aşamasındadır.
TÜRKİYE’DE KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALAR ve YAYINLAR
KEÇE, A.Cem ( 2006 ) 200 erken boşalma hastasında ortak davranış kalıplarının araştırılması.
KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBÖ )
Lütfen aşağıdaki her cümleyi dikkatli okuduktan sonra her ifadenin yanındaki kutulardan size en uygun olan birinin içine (*) işareti koyunuz. Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.
1- Bana Hiç Uygun Değil  4- Bana Biraz Uygun
2- Bana Çoğunlukla Uygun Değil 5- Bana Uygun
3- Bana Pek Uygun Değil  6- Bana Çok Uygun
1- Hızlı yemek yerim.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
2- Hızlı araba kullanırım.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
3- Hızlı konuşurum.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
4- İnsanlara ve olaylara çabuk sinirlenirlerim.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
5- Kontrolsüz davranışlarım vardır.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
6- Her konuda aceleci davranırım, sabırsızımdır ve daima telaşlıyımdır.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
7- Kaygılı bir ruh halim vardır.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
8- Çocukluğumda babam ile sorunlarım vardı.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
9- Çocukluğumda yatağımı ıslatırdım.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
10- Eğitim düzeyim yüksektir. Ayda 1–2 kitap ve günlük gazete okurum.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
11- Rekabetçi bir kişilik yapım vardır.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
12- Sosyal alanda ve mesleğimde hırslıyımdır.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
13- Aynı anda birkaç iş yapmayı severim.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
14- Onaylanmayı beklerim.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
15- Duygularımı saklarım.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
16- Kendini ve başkalarını işleri çabucak bitirmeye zorlarım.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
17- Ev ve iş dışında çok az ilgi alanım vardır.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
18- Karşımdakileri dinlemede zorlanırım.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
19- Cinsel ilişki sonrası başarısızlık korkum vardır.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
20- Çabuk heyecanlanırım.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( )
KEÇE ERKEN BOŞALMA ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ ( KEBŞÖ )
TANITIM
Ölçtüğü Nitelik: Erken boşalan erkeklerin çeşitli davranış kalıplarında kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin algıları.
Ölçek Türü: Kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.
Kimlere Uygulanabileceği: Yetişkinlere uygulanır.
Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Ölçek yaklaşık 30 dakikada doldurulabilir.
Kapsam: 20 özellikten oluşan bir ölçektir.
Materyal: Soru formu ( yanıtlar soru formu üzerine işaretlenir. )
UYGULAMA İÇİN PARATİK BİLGİLER
Uygulanışı: Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.
Yönergesi: Formun başında soruların nasıl yanıtlanabileceği ile ilgili bilgi vardır.
Yanıtlanması: Ölçeğin 10 maddesi olmakla birlikte, anlaşılabilirliği sağlamak için işaretleme 1–10 arası Likert tarzında yapılmaktadır.
Puanlaması: Maddeler, 10 noktalı bir boyut üzerinden alınan puanlara göre değerlendirilir. Puan ranjı 0-100’dir.
Yorumlanması: Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, kişinin erken boşalmasının şiddet derecesini gösterir. Yüksek puanlar çok yüksek şiddette erken boşalmaya, ortalama puanlar orta şiddette erken boşalmaya, düşük puanlar ise hafif veya çok hafif şiddette erken boşalmaya işaret eder. Erken boşalmanızın şiddetini belirlemek için puanları toplanır.
Toplam puan:_______________
Toplam puana göre sonucun değerlendirilmesi şu şekilde yapılır:
________ 00 – 20 Çok Hafif Şiddette Erken Boşalma
________ 20 – 40 Hafif Şiddette Erken Boşalma
________ 40 – 60 Orta Şiddette Erken Boşalma
________ 60 – 80 Yüksek Şiddette Erken Boşalma
________ 80 – 100 Çok Yüksek Şiddette Erken Boşalma
En düşük şiddet puanı, kişinin erken boşalmanın çok başarılı bir şekilde üstesinden gelebileceğini göstermektedir. Erken boşalmanın daha şiddetli olduğu puanlar ise sorunu çözmenin daha zor olduğunu ve hem kişinin hem de partnerinin son derece motive olmuş ve disiplinli olması gerektiğini ifade eder. Eğer puan orta şiddetli erken boşalmayı işaret ediyorsa, kitabımızdaki teknikleri uygulayarak, kişinin başarılı olması için şansının yüksek olduğunu ancak kişisel ilişkilerinde ve de özellikle ilişkisi için daha fazla enerji harcaması gerektiğini göstermektedir. Eğer KEBŞÖ puanı yüksek ya da çok yüksek şiddette ise, kişinin erken boşalmayı tek başına halletmesinin zor olduğu ve bir cinsel terapist rehberliğine ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.
Uygulayıcının Nitelikleri: Bu tür bir ölçek ancak cinsel terapi yapan modern cinsel tedaviler konusunda bilgili ve tecrübeli hekimler ve psikologlar tarafından uygulanabilir.
ÖZGÜN FORM
GENEL BİLGİ
Özgün Adı: KEÇE ERKEN BOŞALMA ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ ( KEBŞÖ )
Geliştiren: Dr. A. Cem KEÇE
TEKNİK DEĞERLENDİRME
Güvenirlik: Bu ölçek erken boşalma şikayeti ile başvuran ve cinsel terapi ile tedavi sürecine alınan hastaların erken boşalmalarının şiddet derecesini tespit etmek ve zamanla tedavinin prognozu hakkında bilgi edinmek hipotezi ile hazırlanmıştır. İç tutarlılık halen araştırma aşamasındadır.
Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği halen araştırma aşamasındadır.
TÜRKİYE’DE KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALAR ve YAYINLAR
KEÇE, A.Cem ( 2005 ) 200 erken boşalma hastasında erken boşalmanın şiddet derecesinin araştırılması.
KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBŞÖ )
Lütfen aşağıdaki her cümleyi dikkatli okuduktan sonra her ifadenin yanındaki kutulardan size en uygun olan birinin içine (*) işareti koyunuz. Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.
1- Bana Hiç Ama Hiç Uygun Değil         6- Bana Biraz Uygun
2- Bana Çoğunlukla Uygun Değil           7- Bana Uygun Olabilir
3- Bana Uygun Değil                            8- Bana Uygun
4- Bana Pek Uygun Değil                     9- Bana Çok Uygun
5- Bana Pek Uygun Olmayabilir            10- Bana Çok Ama Çok Uygun
1- Çok çabuk boşalıyorum.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )
2- Cinsel ilişki ve sevişmelerim esnasında boşalmamı kontrol edemiyorum.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )
3- Erken boşaldığım zaman partnerim çok sinirleniyor.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )
4- Erken boşaldığım zaman bende çok sinirleniyorum.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )
5- Boşalma anından önceki fiziksel uyarılmanın şiddetini ve yoğunluğunu hissedemiyorum.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )
6- Erken boşalmayı çok ciddi bir sorun olarak görüyorum.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )
7- Erken boşalma evlilik/partner ilişkimi çok olumsuz etkiliyor.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )
8- Erken boşalma genel olarak hayatımı ve ruh sağlığımı çok olumsuz etkiliyor.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )
9- Cinsel aktiviteler sırasında cinsel isteksizlik yaşıyorum.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )
10- Cinsel aktiviteler sırasında penisimin sertleşmesinde sorunlar yaşıyorum.
1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  6 ( ) 7 ( )  8 ( )  9 ( )  10 ( )

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Geciktirici

İstatistikler

  • 89,502 kişi ziyaret etti.

Takvim

Ağustos 2009
P S Ç P C C P
« Tem   Eyl »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d blogcu bunu beğendi: